Logo Auktionshaus Stahl

Auktionskatalog Juni 2010 (14 / 19)