Logo Auktionshaus Stahl

Auktionskatalog Juni 2015 (17 / 24)