Logo Auktionshaus Stahl

Auktionskatalog Februar 2013 (6 / 35)