Logo Auktionshaus Stahl

Auktionskatalog Februar 2013 (4 / 35)