List of Artists → Gerd Bannuscher

Gerd Bannuscher


Photorealist painter.

Tree and Pendulum

Gerd Bannuscher (Königsacker 1957)

Tree and Pendulum


Result € 2.400,00| Auction: April 2010 Schmuck (04/2010)

More information

Fireship

Gerd Bannuscher (Königsacker 1957)

Fireship


Result € 2.000,00| Auction: April 2010 Schmuck (04/2010)

More information

Old House

Gerd Bannuscher (Königsacker 1957)

Old House


Result € 1.800,00| Auction: Norddeutsche Kunst (02/2019)

More information

Moonlight

Gerd Bannuscher (Königsacker 1957)

Moonlight


Result € 400,00| Auction: Kunst und Antiquitäten (04/2019)

More information