Logo Auktionshaus Stahl

Auktionskatalog Juni 2014 (2 / 20)